Vietnamdefence.com

 

Hồ sơ chiến tranh Syria

VietnamDefence - Cuộc chiến tranh của Mỹ và đồng minh chống Syria có lẽ sắp bùng nổ nay mai. Lại thêm một cuộc chiến "đạo đức" dựa trên bằng chứng giả?

Print Print E-mail Print