Vietnamdefence.com

Trực thăng vận tải/đa nhiệm

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 Halo

Mi-26 (NATO gọi là Halo) là trực thăng đa nhiệm, là trực thăng lớn nhất thế giới hiện nay và được coi là một trong những loại trực thăng thế hệ 3 tốt nhất.

Đọc thêm ...
 
Không tìm thấy bài viết nào

Các tin khác