Vietnamdefence.com

 

Quốc hội Mỹ dễ bàn lùi

VietnamDefence - Chỉ có 49 nghị sĩ hoàn toàn tán thành quyết định phát động tấn công quân sự Syria của Barack Obama.

Quốc hội Mỹ có tạo cớ cho Obama cài số lùi?
Mấy ngày nữa là bỏ phiếu, các nghị sĩ còn lại vẫn bối rối.

Mỹ dường như đang để lại dư địa để xoay xở. Trước đó, một nhóm nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố rằng, cử tri phản đối can thiệp vào Syria, vì vậy họ nghi ngờ sự cần thiết của việc bỏ phiếu về việc can thiệp. Nhưng câu hỏi là ý kiến của dân Mỹ làm bận tâm các ông nghị Mỹ từ bao giờ vậy? Đúng ra là chưa từng. Nước Mỹ đơn giản là muốn giữ cơ hội không phải tấn công Syria cho mình.

Số lượng nghị sĩ nói rằng, họ phản đối chiến dịch quân sự chống Syria trong mấy ngày gầ đây đã tăng gấp 3 lần. Trong dố 49 nghị sĩ tin là cần đánh Syria, có 14 người thuộc đảng Dân chủ.

Tại Thượng viện Mỹ, ông Barack Obama được 24 người, 18 Cộng hòa và 6 Dân chủ, ủng hộ. Ở Hạ viện, Tổng thống Mỹ có thể trông cậy vào sự ủng hộ của 24 nghị sĩ, trong khi đó 123 nghị sĩ phản đối.

Mặc dù, chỉ còn vài ngày nữa là bỏ phiếu, một số nghị sĩ đến nay vẫn chưa có quyết định. 55 người không thể xác định được lập trường của mình, còn 272 thành viên Hạ viện không tỏ ý sẽ tham gia bỏ phiếu.

Tại Quốc hội Mỹ khóa 113, chiếm đa số tại Hạ viện là đảng Cộng hòa với 233 trong 435 ghế. Đảng Dân chủ vẫn giữ được đa số ở Thượng viện với 53 trong 100 ghế.

Ngày 31/8, Tổng thống Obama tuyên bố, Mỹ cần tấn công các mục tiêu quân sự ở Syria, nhưng sẽ chờ quyết định của Quốc hội Mỹ cho phép tiến hành chiến dịch.

Nguồn: АВС, Russia Today, Telegrafist, 9.9.2013.

Print Print E-mail Print