In bài này
Hồ sơ chiến tranh Syria
Thứ Sáu, 30/08/2013 - 11:56 PM
Cuộc chiến tranh của Mỹ và đồng minh chống Syria có lẽ sắp bùng nổ nay mai. Lại thêm một cuộc chiến "đạo đức" dựa trên bằng chứng giả?