Vietnamdefence.com

Tàu ngầm chiến lược

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky

Tàu ngầm K-535 Yuri Dolgoruky là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ 4, là tàu đầu tiên của lớp Borei.

Đọc thêm ...
 
Không tìm thấy bài viết nào

Các tin khác