Vietnamdefence.com

 

Nga nghiên cứu lắp vũ khí phòng không lên khung gầm Armata

VietnamDefence - Công ty UVZ đang nghiên cứu khả năng lắp vũ khí phòng không lên khung gầm Armata, Tổng giám đốc UVZ Aleksandr Potapov cho biết.

“Việc chuẩn hóa tối đa cho phép lắp lên khung gầm Armata các module chiến đấu khác nhau, trong đó có cả vũ khí phòng không. Các nghiên cứu thiết kế ban đầu đang được tiến hành trên hướng này. Nhưng đó là bước tiếp theo trong việc phát triển họ xe dùng khung gầm Armata”, ông Potapov nói.

Ông Potapov nói rằng, tất cả các mẫu vũ khí và kỹ thuật đặc chủng do Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng theo các yêu cầu và nhu cầu của mình. “Trong khuôn khổ dự án phát triển, chúng tôi chế tạo ra một khung gầm xích hạng nặng đa ngành chuẩn hóa. Nó có thể dùng để phát triển cả một họ xe: các xe chiến đấu, công binh, cũng như các xe bảo đảm”, ông Potapov nói thêm. Chẳng hạn, xe chiến đấu bộ binh T-15 đang được phát triển trong dự án Armata và đã hoàn thành chạy thử với kết quả đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

“Hiện nay, đang tiến hành thử nghiệm sơ bộ Т-15 theo chương trình thống nhất với Bộ Quốc phòng Nga”, ông Potapov nói.
Một số binh khí kỹ thuật trong họ Armata


Nguồn: RNS, Defence, 24.10.2017.

Print Print E-mail Print