Vietnamdefence.com

 

Australia phát triển hệ thống giám sát binh sĩ trên chiến trường

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Australia đã đặt hàng phát triển thiết bị theo dõi binh sĩ chuyên dụng.

Bộ chỉ huy quân đội Australia sẽ có thể theo dõi vị trí của những người lính, cũng như tình trạng của họ ở thời gian thực. Ngày 11/9/2017, trang australiandefence.com.au đã thông báo, Bộ Quốc phòng Australia đã ký các hợp đồng với 2 nhà thầu để phát triển hệ thống giám sát người lính trên chiến trường.
Thiết bị giám sát thể thao do Công ty ImeasureU phát triển (australiandefence.com.au)
Trong khuôn khổ chương trình Fight Recorder do Bộ Quốc phòng Australia phát động, dự kiến chế tạo một loại sensor mang theo người có thể theo dõi các tham số tình trạng sức khỏe và vị trí của người lính. Đã có 7 công ty nộp đơn tranh thầu.

Ngày 11/9/2017, Next Generation Technologies Fund thuộc Bộ Quốc phòng Australia đã ký với 2 công ty trong số đó (IMeasureU và Myriota) các hợp đồng chế tạo các mẫu chế thử của hệ thống. Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Australia, các thiết bị theo dõi người lính không chỉ phải theo dõi với độ chính xác cao sự dịch chuyển của những người lính, mà còn thu thập dữ liệu về tình trạng sức khỏe của họ.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Christopher Pyne, các sensor đó sẽ cho phép không chỉ tăng cường khả năng nắm bắt tình hình trên chiến trường và điều phối các đơn vị, mà còn cho phép giảm tối đa thời gian trợ giúp y tế cho các thương binh. Hệ thống giám sát này sẽ đặc biệt hữu ích trong những trường hợp thương tích làm bất tỉnh. Như vậy, bộ chỉ huy và đội ngũ quân y sẽ có thể theo dõi tiến trình trận đánh, tình trạng của binh sĩ ở thời gian thực và kịp thời có sự hỗ trợ cần thiết cho họ.

Nguồn: warspot, 12.9.2017.

Print Print E-mail Print