Vietnamdefence.com

 

Tình báo điện tử Anh: Bí mật - Cùng chung sức (3)

VietnamDefence - Việc nước Áo bị thôn tính và nguy cơ ngày càng tăng từ phía nước Đức đã buộc Anh, Ba Lan và Pháp hợp lực trong lĩnh vực tình báo vô tuyến điện tử.

Trước thời gian này, người Đức đã cải tiến cả máy mã Enigma và quy trình gửi các bức điện mã hoá bằng máy này. Máy Enigma được bổ sung thêm 2 rotor nữa. Tham gia vào việc mã hoá vẫn chỉ có 3 rotor, nhưng ngay trước phiên liên lạc có thể chọn 3 rotor này từ 5 rotor hiện có.

Ngoài ra, nếu trước đó tất cả các báo vụ viên Đức của mạng lưới liên lạc thống nhất được báo trước cần dùng khoá mã nào thì từ ngày 15 tháng 9 năm 1938, họ phải chọn các khoá mã riêng của mình.

Trên thực tế, điều đó có nghĩa là cái gọi là đoạn mở đầu, tức là nhóm các thông tin ngắn tiêu chuẩn mở đầu mà báo vụ viên Đức cần phải gửi đi trước khi phát đi phần tin tức chính của bức điện, vẫn còn như cũ. Thêm vào ngày tháng và độ dài bức điện, nhân viên vận hành còn phải thêm vào đoạn mở đầu một khoá mã được dùng cho phiên liên lạc này. Nhưng lúc này, thay cho việc phải chọn nó theo một quy tắc nào đó của một bảng đã có sẵn, người ta đề xuất cách chọn hú hoạ cho từng bức điện.

Những thay đổi của việc mã hoá các bức điện bằng máy mã Enigma còn làm cho cuộc gặp dự kiến của các chuyên gia mã thám ba nước để bàn công tác nghiên cứu, xúc tiến nhanh việc giải phá Enigma thêm phần quan trọng. Trong cuộc gặp này, người Pháp và người Anh đã thành thực thú nhận rằng, họ không có mấy tiến bộ trong việc đọc các bức điện mã của Enigma.

Thực ra, nguời Pháp đã "quên" nói đến các cuộc tiếp xúc với một điệp viên của mình trong cơ quan cơ yếu Đức. Người Ba Lan đã đáp lại họ cũng bằng cách đó khi đến lượt mình, họ lại "quên" nhắc đến việc họ chế tạo được một thiết bị cơ điện mới có tên "Bombes" dùng để tự động do tìm khoá mã của Enigma.

Người Anh trong cuộc gặp với đồng minh đã không giấu diếm gì, nhưng không phải vì họ tử tế hơn các đối tác mà đơn giản là vì họ chẳng có gì đặc biệt phải giấu cả.

Không lâu sau cuộc gặp, Ba Lan đã chịu thất bại quân sự chết người trước quân Đức và các chuyên gia mã thám Ba Lan buộc phải chaỵ sang Pháp. Kể từ thời điểm đó, các phương pháp mã thám mà các chuyên gia Ba Lan đã thử nghiệm đã bắt đầu được người Anh sử dụng.

Đầu năm 1940, người Anh thậm chí còn tự giải phá được khoá mã ngày 6 tháng 1 năm 1940 của Luftwaffe. Với khả năng đọc điện tín mã hoá bằng Engima của Đức tăng lên, người Anh đã ký một hiệp ước với người Pháp để người Pháp và người Ba Lan đảm nhiệm mọi công tác nghiên cứu chủ yếu nhằm giải phá Enigma, còn họ thực hiện việc hoàn thiện máy Bombes.

Print Print E-mail Print