Vietnamdefence.com

 

Trung Quốc ‘luộc lại’ 100% vòm kính buồng lái F-22

VietnamDefence - Các bức ảnh so sánh vòm kính buồng lái F-22 và J-20 cho thấy Trung Quốc đã “luộc lại” toàn bộ sản phẩm của Mỹ.

Chèn chú thích ảnh vào đây

Nhìn vào các bức ảnh vòm kính buồng lái không khung, đúc liền của máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F22 của Mỹ (bay thử lần đầu năm 1990) và J-20 của Trung Quốc (được cho là bay thử lần đầu hôm 11.1.2011), có thể nói rằng, cả 2 áp dụng cùng các nguyên tắc kết cấu và có kích thước hình học gần như giống nhau.

  • Nguồn: MP, 10.01.11.

Print Print E-mail Print