Vietnamdefence.com

 

Hải quân Mỹ bỏ mệnh lệnh viết hoa

VietnamDefence - Lần đầu tiên trong 150 năm, hạm đội Mỹ sẽ không dùng các mệnh lệnh viết chữ hoa.

Hải quân Mỹ sẽ không dùng hoàn toàn chữ viết hoa trong các mệnh lệnh và thông báo. Lý do thay đổi các quy định này là các thủy binh trẻ coi những chữ cái viết hoa như sự kêu la.

Đồng thời, bộ chỉ huy Hải quân Mỹ tuyên bố rằng, như vậy, các mệnh lệnh sẽ dễ xem hơn và bớt thô lỗ hơn. Ngoài ra, quyết định này cũng giúp tiết kiệm được tiền bạc, ước đến 15 triệu USD/năm.

Truyền thống gửi các thông điệp và mệnh lệnh viết chữ hoa xuất phát từ các máy điện báo những năm 1850. Ở Mỹ, truyền thống này sống lâu hơn so với các nước khác.

Cần lưu ý là nhìn chung, trong quân đội Mỹ, các mệnh lệnh viết vẫn được ban hành chữ viết hoa, nhưng bộ chỉ huy Hải quân Mỹ hy vọng, Lục quân Mỹ cũng theo gương họ.

Sự thay đổi này của Hải quân Mỹ phải đến năm 2015 mới có hiệu lực đầy đủ vì một phần các thông thông tin đến nay vẫn chỉ có thể làm việc với chữ viết hoa.


Nguồn: The Wall Street Journal, Lenta, 14.6.2013.

Print Print E-mail Print