Vietnamdefence.com

 

Ngộ nghĩnh động vật thời chiến

VietnamDefence - Hình ảnh ngộ nghĩnh của những động vật dễ thương trong khung cảnh chiến tranh.

Tranh thủ ngủ lấy sức trước trận đánh
Làm quen giữa trận tiền
Đôi mắt và quả đạn
Cùng huấn thị binh sĩ
Lên đường hành quân
Vọng gác dã chiến
Cùng canh gác
Mỗi người phụ trách một hướng
Bê tông thua mai rùa
Trên đường tuần tra

Nguồn: NG, 10.2012.

Print Print E-mail Print