Vietnamdefence.com

 

Nga tiếp tục thử Bulava

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục chu trình phóng thử tên lửa đường đạn xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava, một nguồn tin trong Bộ tư lệnh Hải quân Nga tiết lộ.

Phóng tên lửa Bulava (Bộ Quốc phòng Nga)
Theo kế hoạch sơ bộ, các vụ phóng sẽ được nối lại vào tháng 5-6/2014 từ cả biển Bạch Hải lẫn biển Barents.

Trong suốt thời gian tồn tại dự án Bulava đến nay, Nga đã sản xuất 46 tên lửa, trong đó 19 quả đã phóng từ các tàu ngầm chiến lược. Trong số 27 quả còn lại của quân đội Nga, 5 quả sẽ được đưa trở lại Nhà máy Votkinsk để lắp đặt thêm thiết bị viễn trắc cho phép các chuyên gia nhận dữ liệu về quá trình bay và hoạt động của các hệ thống trên tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga không chính thức xác nhận việc nối lại các vụ phóng Bulava, cũng như số lượng tên lửa còn lại.

Bulava bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2004. Trong 19 lần phóng đã tiến hành, ít nhất có 7 lần thất bại.

Lần phóng gần nhất Bulava được tiến hành vào tháng 9/2013 và kết thúc thất bại. Sau khi phóng từ tàu ngầm tuần dương tên lửa chiến lược Aleksandr Nevsky đang lặn, cơ cấu loa phụt thò ra của tầng 2 tên lửa chỉ mở một phần nên động cơ không thể đạt lực đẩy danh định. Kết quả là tên lửa Bulava đã rơi xuống Bắc Băng Dương thay vì tiêu diệt mục tiêu đã định.

Bộ Quốc phòng Nga không chính thức xác nhận việc nối lại các vụ phóng Bulava, cũng như số lượng tên lửa còn lại.

Ban đầu, dự định hoàn thành các lần phóng kiểm tra Bulava trước cuối năm 2013.  Tuy nhiên, không lâu sau lần phóng thất bại vào tháng 9/2013, Nga đã thông báo việc kết thúc thử nghiệm Bulava được lùi sang năm 2014.


Nguồn: Kommersant, Lenta, 25.1.2014.

Print Print E-mail Print