Vietnamdefence.com

 

Hạm đội Nga sắp có tàu chiến module

VietnamDefence - Hải quân Nga có thể nhận được tàu chiến đấu tiên đóng theo nguyên lý module vào năm 2018-2020, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết.

Corvette lớp Projekt 20380 (Bộ Quốc phòng Nga)
Việc đóng các tàu theo nguyên lý module từ các khối có sẵn sẽ cho phép tăng tốc độ thiết kế và giảm giá thành đóng tàu.

“Trong quá trình thực hiện chương trình đóng tàu dài hạn, các tàu mới dành cho Hải quân Nga sẽ được đóng theo nguyên lý module. Đây là yêu cầu của chúng tôi với tư cách bên đặt hàng”, ông Chirkov nói và cho biết thêm là trong tương lai, một tàu modue sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ mà hiện nay mấy loại tàu thực hiện.

Nguyên lý module trước hết sẽ liên quan đến các hệ thống động lực, liên lạc, dẫn đường và vũ khí.

Các tàu loiaj này sẽ có thể trong thời gian ngắn thay đổi trang thiết bị và các hệ thống vũ khí tùy thuộc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Chirkov, việc thử nghiệm nguyên lý module sẽ được tiến hành trong thời gian sắp tới trên một tàu corvette có lượng giãn nước nhỏ. Nguyên lý này trong tương lai sẽ cho phép giảm số lượng tàu các loại trong Hải quân Nga và gia tăng số lượng sản xuất loạt.

Theo ông Chirkov, cần phải giảm số lượng chủng loại tàu chiến và tàu bảo đảm trong Hải quân Nga vì trong 20 năm qua, số lượng các tàu đầu tiên của các lớp tàu không sản xuất loạt khác nhau liên tục tăng và đã vượt quá mọi giới hạn hợp lý. Nguyên nhân của việc đó là thiếu kinh phí vì thế mà thời hạn đóng tàu bị kéo dài, việc đóng tàu thường xuyên bị đình hoãn.

Tháng 8/2012, ông Valentin Pashin, nhà lãnh đạo khoa học và Phó tổng giám đốc Viện Nghiên cứu mang tên Viện sĩ Krylov (nay là Viện Nghiên cứu KV của Hải quân Nga) nói rằng, Nga không có chiến lược dài hạn xây dựng hạm đội, số lượng chủng loại và lớp tàu đang đóng thì quá nhiều. Điều đó dẫn đến những chậm trễ trong việc đóng các tàu mới.


Nguồn: RIA Novosti, Lenta, 13.11.2013.

Print Print E-mail Print