Vietnamdefence.com

 

Pháp mất cắp máy tính chứa thông tin hạt nhân

VietnamDefence - Tại Pháp, 2 máy tính xách tay chứa dữ liệu về các nghiên cứu trong lĩnh vực hạt nhân của nước này đã bị đánh cắp khỏi một trung tâm nghiên cứu.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa xác định được đây là vụ đánh cắp nhằm bán lại máy tính hay là vụ gián điệp công nghiệp.

Tập đoàn EDF đã xác nhận có sự việc mất máy tính. Tuy vậy, trong tuyên bố của mình, các đại diện của hãng này bác bỏ khả năng các máy tính này có lưu giữ thông tin về hoạt động của các hệ thống và công nghệ: “Các máy tính đã được sử dụng khi xây dựng các chương trình mới điều khiển nhà máy điện hạt nhân và bảo dưỡng kỹ thuật cho chúng. Dự án này không hề liên quan đến các vấn đề điều khiển nhà máy điện hạt nhân”.

Được biết, các thông tin “có tính chất mật và có liên quan đến hoạt động và bảo dưỡng kỹ thuật cho hàng loạt nhà máy điện hạt nhân và trung tâm nhiệt điện của Pháp”. Bản thân các máy tính không giá trị tài chính đặc biệt.

“Những kẻ đánh cắp đã biết rõ vị trí của các máy tính tại trung tâm nghiên cứu vốn có diện tích hơn 40.000 m2 và trong đó có gần 700 nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên làm việc”, - tờ La Parisien viết.

  • Nguồn: AN, 23.12.2010.

Print Print E-mail Print