Vietnamdefence.com

 

Singapore chế tạo súng bullpup ngắn nhất thế giới

VietnamDefence - Singapore đã giới thiệu tại triển lãm Singapore Airshow 2014 2 súng trường chiến đấu mới cỡ 5,56 mm, trong đó có súng thiết kế bullpup ngắn nhất thế giới.

Do công ty Singapore Technologies Kinetics (STK) phát triển, súng trường bullpup (cái tẩu) có sự tương đồng chung với súng trường tiến công 5,56 mm STK SAR-21. Dĩ nhiên, việc chuyển súng này sang thiết kế mới đòi hỏi phải có sự cải tạo lớn để biến nó thành súng mới.

Theo hãng thiết kế, STK BMCR (Bullpup Multirole Combat Rifle) và STK CMCR (Conventional Multirole Combat Rifle) được thiết kế để bắn đạn 5,56 mm SS109 của NATO và được trang bị gá tiêu chuẩn Picatiny MIL-STD-1913 lắp tại các vị trí 3, 6, 9 và 12 giờ.

 Súng tiêu chuẩn SAR-21 có chiều dài 805 mm, biến thể rút ngắn của nó là SAR Modular Mounting System nhỏ gọn hơn với chiều dài 680 mm. STK còn chưa công bố kích thước của BMCR, ngoài thông tin chưa được xác nhận nói đây là súng trường bullpup ngắn nhất thế giới.


Nguồn: kementah.blogspot.com, MP, 20.2.2014.

Print Print E-mail Print