Vietnamdefence.com

 

Đức từ chối 37 chiếc Typhoon

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Đức đã từ chối mua một lô 37 tiêm kích Typhoon Tranche 3B, Thứ trưởng Quốc phòng Đức Stefan Beemelmans thông báo cho Ủy ban An ninh của quốc hội Đức.

Typhoon Tranche 3 (Eurofighter)
Lý do từ chối là việc cắt giảm chi phí quốc phòng của Đức.

Ban đầu, Bộ Quốc phòng Đức đã định đưa vào trang bị 180 chiếc Typhoon. Đến nay, Đức đã nhận được 107 máy bay này và đang chờ nhận 36 chiếc nữa. Hợp đồng mua lô cuối gồm 37 máy bay còn chưa được ký, mặc dù việc đàm phán đã được tiến hành với liên danh Eurofighter.

Bộ Quốc phòng Đức đã công bố ý định không mua Typhoon Tranche 3B từ tháng 10/2011. Người đề xuất cắt giảm số lượng máy bay chiến đấu mua sắm là Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maizière, người đã công bố ý định tiết kiệm bằng cách giảm chi phí quân sự ít nhất 2 tỷ euro/năm trong mấy năm tới.


Nguồn: Reuters, Lenta, 21.2.2014.

Print Print E-mail Print