Vietnamdefence.com

 

Nga hối hả phát triển vũ khí nguyên lý mới

VietnamDefence - Trong chương trình vũ khí nhà nước mới trù tính đến năm 2025, Nga dự kiến đưa vào trang bị các loại vũ khí nguyên lý vật lý mới, Chure tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho hay.

Thượng tướng Viktor Bondarev
“Chúng tôi hiện đang tập trung xây dựng chương trình phát triển vũ khí đến năn 2025. Vấn đề cơ bản của chương trình này là hoàn thiện và trang bị rộng rãi vũ khí chính xác cao. Các loại vũ khí dựa trên các nguyên lý vật lý mới như siêu vượt âm”, ông Bondarev nói.

Giới quân sự Nga đã nhiều lần đề cập đến “vũ khí nguyên lý mới”. Theo cách hiểu của Bộ Quốc phòng Nga, đó là các vũ khí hoạt động dựa trên những quá trình vật lý trước đó chưa được quân đội sử dụng, cụ thể như vũ khí laser, vũ khí tần số vô tuyến, vũ khí chùm hạt và vũ khí động năng.


Nguồn: Ria, Lenta, 8.11.2017.

Print Print E-mail Print