Vietnamdefence.com

 

Mỹ lên yêu cầu cho khinh hạm tên lửa mới

VietnamDefence - Hải quân Mỹ đã thành lập nhóm công tác nghiên cứu vấn đề tăng cường khả năng phòng không của biến thể tiếp theo của các tàu chiến ven bờ LCS, Defense News đưa tin.

ImpactPressGroup / AP
Tập hợp các yêu cầu về nhiều tính năng đang tiếp cận tới các tàu hoàn toàn thuộc lớp khác là khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry. Cụ thể, nhóm công tác đã đề nghị xác định các yêu cầu về khả năng sống còn cho các frigat kiểu mới khác xa khả năng này của Oliver Hazard Perry.

Họ cũng đang xem xét các vấn đề lắp đặt bảo vệ kết cấu và chia hệ thống động lực chính ra mấy khoang.

Yêu cấu chính là tăng cường khả năng phòng không. Một trong những đề xuất là tăng số lượng bệ phóng thẳng đứng của hệ thống tên lửa phòng không ESSM từ 8 lên 16. Một đề xuất khác trù tính lắp đặt module bệ phóng vạn năng thẳng đứng tiêu chuẩn Mk.41 (8 giếng phóng) mà dự kiến trước hết dùng để phóng tên lửa phòng không Standard SM-2. Trong trường hợp này sẽ cần bố trí thêm thiết bị vô tuyến điện tử.

Phương án 2 thực chất là mang lại cho tàu những khả năng mới về phòng thủ tập thể của các binh đoàn tàu, điều này có ý nghĩa quan trọng vì các frigate này sẽ được sử dụng cả làm lực lượng hộ tống các tàu vận tải của Bộ chỉ huy Vận tải đường biển.

Việc thực hiện những ý tưởng này có thể dẫn đến sự thay đổi lớn diện mạo của tàu kiểu LCS và thực chất là đến việc thiết kế một kiểu tàu mới. Theo những người tham gia nghiên cứu, “sẽ cần hiểu là có thể đạt được sự cải thiện hay không mà không phải có những thay đổi lớn vào cấu trúc LCS hay là sẽ cần chế tạo một tàu hoàn toàn mới”. Việc chế tạo một tàu mới có thể bảo đảm sự cân bằng tốt nhất các tham số chiến thuật, kỹ thuật và kinh tế.

Nhóm công tác không đi vào chi tiết, song các đại diện của nhóm nói rằng, tập hợp các đề xuất cuối cùng sẽ được chuyển cho lãnh đạo Hải quân Mỹ muộn nhất là vào cuối tài khóa này (30/9/).

Nguồn: Lenta, 10.4.2017.

Print Print E-mail Print