Vietnamdefence.com

 

Đạn cối tải đạn dược, thuốc men

VietnamDefence - Công binh xưởng Picatinny Arsenal của Lục quân Mỹ, đơn vị chuyên sửa chữa và cải tiến vũ khí, đã được cấp sáng chế cho phương pháp mới vận chuyển thuốc men và đạn dược cho binh lính trên chiến trường hay các tiền đồn.

Lục quân Mỹ đã quyết định sử dụng các đạn cối đặc biệt, trong đó thuốc nổ được thay bằng khoang chứa hàng.

Việc vận chuyển hàng trong chiến đấu rất được ưu tiên. Điều đó có nghĩa là các hàng hóa như đạn pháo và thuốc men sẽ được vận chuyển trước tiên bằng các đoàn xe đặc biệt, còn nước và đạn con là cuối cùng. Vì thế mà nhiều đơn vị ở các tiền đồn thường phải chờ lâu để được bổ sung đạn dược, tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự chờ đợi có thể kéo dài mấy ngày.

Nghiên cứu mới của Picatinny Arsenal dùng để đẩy nhanh việc vận chuyển đạn con cho các tiền đồn không quá xa, hơn nữa là nhờ các đạn cối “vận tải”, thời gian chờ đợi bổ sung cơ số đạn có thể giảm xuống còn vài phút kể từ khi nhận được yêu cầu. Việc chuyển đạn con bằng đạn cối sẽ khá chính xác.

Đạn cối mới là một thùng chứa hàng đặc biệt được gắn với khoang chứa liều phóng, cánh ổn định, dù lượng và hệ thống dẫn đường. Nhờ hệ thống dẫn đường, sai số vòng tròn xác suất của đạn cối sẽ chỉ là 10 m, có nghĩa là trong hơn 50% các trường hợp, các đạn cối đó sẽ tiếp đất cách mục tiêu không quá 10 m.

Sau khi bắn đi, đạn cối ở điểm cao nhất của quỹ đạo sẽ bung dù và nhờ dù mà liệng đến mục tiêu đã định. Việc dấn đến mục tiêu sẽ thực hiện qua GPS. Các chi tiết khác về đạn cối mới không được tiết lộ. Ví dụ, chưa biết tầm vận chuyển hàng của đạn cối mới. Tầm bắn của các đạn cối hiện nay là gần 8 km.

Đầu tháng 3/2017, được biết, Lục quân Mỹ dự định sắp tới ký với một số công ty Mỹ các hợp đồng phát triển các đạn cối chính xác cao mới. Các loại đạn này sẽ được dẫn bằng tia laser. Dự định việc phát triển các đạn cối mới sẽ hoàn thành trong 2-3 năm, và đưa chúng vào trang bị vào năm 2021.

Các loại đạn mới được phát triển trong khuôn khổ chương trình HEGM (High Explosive Guided Mortar - Đạn cối nổ phá có điều khiển). Đạn sẽ có cánh đuôi với các cánh lái vi hình di động, cho phép đạn trong khi bay điều chỉnh quỹ đạo bay. Đạn cối sẽ được dẫn theo tia laser từ trạm chiếu xạ mục tiêu từ mặt đất hay từ thiết bị tương tự lắp trên máy bay hay trực thăng.

Nguồn: n+1, 10.3.2017.

Print Print E-mail Print