Vietnamdefence.com

 

Hải quân Mỹ mua 361 tên lửa Tomahawk

VietnamDefence - Hải quân Mỹ đã đặt mua của công ty Raytheon 361 tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có tổng trị giá 337,84 triệu USD.

Tên lửa hành trình Tomahawk (raytheon.com)
Hợp đồng quy định rõ việc chuyển giao cho Hải quân Mỹ 238 tên lửa Tomahawk phóng thẳng đứng cho tàu nổi và 123 Tomahawk cho tàu ngầm phải hoàn thành vào tháng 8/2014.

Tomahawk Block IV được sản xuất từ năm 2004. Tên lửa có trọng lượng gần 1,5 tấn và có khả năng tiêu diệt ở xa đến 1.600 km.

Mỹ đã tích cực sử dụng tên lửa Tomahawk trong chiến dịch của NATO chống Libya vào mùa xuân năm 2011.

Theo các nguồn tin khác nhau, đã có gần 110 quả Tomahawk được phóng vào các mục tiêu ở Libya.

Nguồn: Lenta, 8.6.2012.

Print Print E-mail Print