Vietnamdefence.com

 

Australia mua Hải vương

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Australia đã công bố ý định mua 8 máy bay tuần biển P-8A Poseidon.

P-8A Poseidon (Boeing)
Các máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao trước năm 2017, toàn bộ 8 chiếc Poseidon sẽ được nhận vào trang bị Hải quân Australia vào năm 2021.

Khi ký hợp đồng mua máy bay tuần biển với Mỹ, hai bên sẽ thỏa thuận điều khoản phụ có thể mua thêm 4 chiếc P-8A. Poseidon sẽ thay thế các máy bay cũ P-3 Orion.

Australia dự định chi cho việc mua sắm máy bay tuần biển mới tổng cộng 4 tỷ AUD (3,6 tỷ USD). Trong biên chế Hải quân Australia, Poseidon sẽ được sử dụng cùng với các máy bay không người lái và máy bay tuần tra của Cơ quan Hải quân và biên phòng Australia. Chúng sẽ quan sát khoảng 2,5 triệu km2 vùng biển Australia.

Tham gia dự án cung cấp máy bay sẽ có cả một số công ty Australia và họ đã nhận được các hợp đồng của Bộ Quốc phòng Australia tổng trị giá 8,5 triệu đô la. Đó là các nội dung bảo dưỡng kỹ thuật. Australia dự định trong mấy năm tới chi gần 1 tỷ USD cho bảo dưỡng kỹ thuật, cũng như xây dựng hạ tầng dành cho P-8A tại căn cứ không quân Edinburgh ở South Australia.


Nguồn: Defense News, Lenta, 24.2.2014.

Print Print E-mail Print