Vietnamdefence.com

 

4.000 NGO Nga nhận tiền nước ngoài

VietnamDefence - Trong năm 2014, có 4.108 tổ chức phi chính phủ (NGO) của Nga đã nhận tài trợ từ nước ngoài tổng cộng hơn 70 tỷ rúp, số liệu của Bộ Tư pháp và Viện Xã hội Nga (OP) cho hay.


Bộ Tư pháp Nga thông báo, trong 2 năm qua, tài trợ của “khu vực thứ ba” đã tăng đáng ngờ hơn 10 lần.

Thư ký OP, ông Aleksandr Brechalov cho biết, theo số liệu của Bộ Tài chính Nga, năm 2014, có 4.108 NGO Nga đã nhân tài trợ từ nước ngoài với tổng số tiền là hơn 70 tỷ rúp. Trong khi năm 2012, chỉ có 458 NGO nhận được hơn 4 tỷ rúp tài trợ từ nước ngoài, còn năm 2013 là 2.705 tổ chức NGO với 37 tỷ rúp.

Liên quan đến hỗ trợ NGO từ ngân sách liên bang thì trong năm nay, các khoản tài trợ tổng thống sẽ là 4,2 tỷ rúp, tức là gần gấp đôi so với năm 2014 (2,7 tỷ rúp).

“Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể coi 4.108 tổ chức nhận hỗ trợ của nước ngoài là các đại diện nước ngoài. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng, một phần đáng kể các khoản tiền này thực sự đi vào các dự án xã hội có ích của Nga, cũng như quốc tế. Nhưng đồng thời, cũng sẽ là ngây thơ khi cho rằng, chúng ta chỉ có 52 tổ chức đại diện nước ngoài và “các đối tác phương Tây” của chúng ta một mặt thì áp đặt các loại trừng phạt kinh tế chống chúng ta, còn mặt khác lại giúp đỡ không hoàn lại bằng tiền cho các NGO định hướng xã hội của chúng ta”, ông Aleksandr Brechalov nói.

Ông Brechalov nêu ví dụ “công tác xã hội” của Mỹ ở Ukraine. “Ở Ukraine, trong 20 năm qua, ở mỗi thành phố đều có một NGO hoạt động. Nay thì chúng ta đang chứng kiến kết quả của sự tác động này - họ đã chuyển hướng gần như cả một đất nước chống lại Nga. Dẫn đến điều đó một là tiền tài trợ, hai là các công nghệ thao túng nhận thức của xã hội”, ông Brechalov nói.

Danh sách các NGO Nga nhận tiền từ nước ngoài sẽ được trình với Tổng thống Nga trong báo cáo của OP “Về tình trạng xã hội dân sự”. Dự đoán, các số liệu này sẽ giúp điều chỉnh cơ cấu tài trợ của khu vực thứ ba, trong đó có việc xác định các nhà tài trợ.

Luật về NGO-đại diện nước ngoài được Nga thông qua vào mùa hè năm 2012. Luật bắt buộc các NGO tham gia hoạt động chính trị và nhận tiền từ nước ngoài phải có quy chế “các đại diện nước ngoài” và được đưa vào danh sách đăng ký đặc biệt. Họ bắt buộc phải nêu ra quy chế của mình khi đăng các tài liệu lên Internet và báo chí. Nếu không thực hiện yêu cầu này, họ sẽ bị phạt.

Cho đến gần đây, việc đăng ký vào danh sách hầu như là tự nguyện, nhưng đầu tháng 6/2014, Nga đã có những sửa đổi cho phép Bộ Tư pháp Nga bắt buộc đưa vào danh sách các đại diện nước ngoài những tổ chức về bản chất là đại diện nước ngoài nhưng không làm thủ tục đăng ký.

Nguồn: VZ, 13.4.2015.

Print Print E-mail Print