Vietnamdefence.com

 

5 tỷ đô đổi hướng một quốc gia

VietnamDefence - Nuland thú nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD để thay đổi chế độ ở Ukraine.


Chi hàng chục tỷ đô la và .... phát bánh tại Maidan, Nuland vẫn đạo đức giả tuyên bố Mỹ không can thiệp vào tình hình Ukraine!? Có ai tin được không?

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Mỹ đã chi vào Ukraine gần 5 tỷ USD, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về châu Âu và Âu-Á, Victoria Nuland tiết lộ với kênh truyền hình CNN.

Chèn chú thích ảnh vào đây
“Số tiền này đã được chi cho việc yểm trợ những hy vọng của nhân dân Ukraine vào một chính quyền mạnh, dân chủ, đại diện cho các quyền lợi của họ”, bà Nuland nói. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, tiền không được chi cho việc tổ chức Maidan mà đó là một “phong trào tự phát”.

Nguồn: Lenta, 22.4.2014.

Print Print E-mail Print