Vietnamdefence.com

 

Quân đội Pháp trang bị tên lửa chống tăng thế hệ 5 MMP

VietnamDefence - Công ty MBDA đã chuyển giao cho quân đội Pháp lô đầu tiên các bệ phóng và tên lửa chống tăng MMP

Ngày 29/11/2017, trang armyrecognition.com đưa tin, MBDA đã cung cấp cho quân đội Pháp lô hệ thống tên lửa chống tăng MMP đầu tiên.

MMP (Missile Moyenne Portée - tên lửa tầm trung) do MBDA phát triển từ năm 2011; năm 2013, nhà sản xuất và Bộ Quốc phòng Pháp đã ký hợp đồng cung cấp 2.850 tên lửa và 400 bệ phóng cho quân đội Pháp. Việc chuyển giao 12 bệ phóng và 50 tên lửa được thực hiện theo lịch trình đã thỏa thuận.

Theo mô tả kỹ thuật, tên lửa MMP thuộc loại hệ thống chiến đấu mặt đất thế hệ 5 với hệ dẫn kết hợp (đầu tự dẫn hồng ngoại và ảnh nhiệt, hệ dẫn quán tính và có khả năng dẫn theo cáp sợi quang). Điều đó sẽ cho phép phóng tên lửa từ không gian kín, chuyển hướng tên lửa sang mục tiêu khác trong khi bay, cũng như thực hiện các thao tác cơ động phwdcs tạp khi bay đến mục tiêu.

Tên lửa MMP có tầm bắn tối đa 4,1 km, sẽ thay thế hệ thống tên lửa chống tăng Milan (sử dụng từ năm 1972) và Javelin của Mỹ trong biên chế quân đội Pháp. Trong tương lai, MBDA dự định chế tạo các bệ phóng MMP để lắp cho xe thiết giáp và máy bay. Công ty cũng đang phát triển các hệ thống tên lửa chống tăng MLP và MHP có hệ thống điều khiển và tự dẫn tương tự MMP, nhưng có tầm xa hơn.

Nguồn:

Warspot, defence, 30.11.2017.

Print Print E-mail Print