Vietnamdefence.com

 
Tags: UAV , Nga

Nga tụt hậu 5 năm về UAV quân sự

VietnamDefence - Nga đang tụt hậu khoảng 5 năm trong phát triển máy bay không người lái (UAV) quân sự so với các nước sản xuất hàng đầu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiên tiến của Nhóm Kronshtadt, ông Vladimir Voronov cho biết.

“Tụt hậu khoảng 5 năm. Đáng tiếc là có hàng loạt vấn đề trong tình trạng chung của nền công nghiệp. Hệ thống không người lái - đó không chỉ là chiếc máy bay, mà cả liên lạc, hệ thống điều khiển và hàng loạt công nghệ cao khác. Toàn bộ tập hợp này phải ở trình độ cao để cả sản phẩm cũng ở cùng trình độ như thế”, ông Voronov nói.

Theo ông Voronov, không có một chương trình nhà nước thì không thể xóa bỏ sự tụt hậu.

“Các đối thủ của chúng tôi cũng không đứng nguyên tại chỗ. Nhóm Kronshtadt đang làm giảm sự tụt hậu này. Nhà đầu tư của chúng tôi AFK Systema đang hết sức ủng hộ công việc của chúng tôi đến mức không thể đòi hỏi gì hơn ở họ. Nếu như nhà nước muốn để có điều đó thì chúng tôi sẵn sàng”, ông Voronov cho biết thêm.

Trước đó, ông Voronov dự báo việc bắt đầu vận chuyển hàng ở Nga bằng UAV có thể bắt đầu sau 2 năm nữa, còn việc chở người có thể bắt đầu sau năm 2025.

Hiện nay, tại Nga có 4 công ty: MiG, Sukhoi, OKB Simonov và Nhóm Kronshtadt đang phát triển các hệ thống UAV trinh sát-tiến công có trọng lượng từ 1-20 tấn.

Nguồn: RIA, 27.11.2017.

Print Print E-mail Print