Vietnamdefence.com

 

Pháp phản đối sáp nhập EADS với BAe Systems

VietnamDefence - Công ty Pháp Lagardere, thành viên chủ chốt của tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu EADS đã phản đối thương vụ sáp nhập EADS với BAe Systems của Anh.

Lagardere không thỏa mãn với các điều kiện sáp nhập không tính đến đầy đủ lợi ích của các cổ đông Pháp của tập đoàn.

Các đại diện Lagardere nói rằng, mặc dù thương vụ có tiềm năng chiến lược, lợi ích đối với EADS từ thương vụ này là chưa được luận cứ. Lagardere sở hữu 7,5% cổ phần của EADS.

Nguyên nhân bất đồng chính là tỷ lệ cổ phần sở hữu của hai hãng trong hãng hợp nhất. Lãnh đạo EADS và Bae Systems coi tỷ lệ 60/40 nghiêng về phía các cổ đông của EADS là tối ưu, còn Lagardere và những cổ đông phản đối khác đòi xem xét tỷ lệ đến 70/30.

Quyết định về việc sáp nhập phải được đưa ra trước 10/10. Việc đàm phán đã bắt đầu vào ngày 12/9 và từ đó cổ phiếu cảu EADS đã mất giá 30%.

Lagardere nhận được sự ủng hộ của công ty Đức Daimler, cũng là thành viên của EADS và đại diện ch quyền lợi của Đức. Daimler cho rằng, giá trị của công ty Anh bị đánh giá quá cao.

Phần lớn cổ phiếu của EADS do các chính phủ Pháp, Đức và Tây Ban Nha kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp. Trong khi đó, BAe Systems là công ty tư nhân phi đại chúng, đặc biệt quan trọng dối với các chươngh trình quân sự của Mỹ và Anh.

Nguồn: AFP, Lenta, 1.10.2012.

Print Print E-mail Print