Vietnamdefence.com

 

Nhật Bản chi gần 3 tỷ USD đóng tàu khu trục Aegis

VietnamDefence - Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn chương trình đóng 2 tàu khu trục mới trang bị hệ thống thông tin-chỉ huy chiến đấu đa năng Aegis.

Tàu khu trục lớp Kongo (defenseindustrydaily.com)
Họ dự định chi gần 300 tỷ yên (2,9 tỷ USD) để đóng các tàu này. Tàu đầu tiên sẽ được khởi công vào tài khóa 2015 (bắt đầu ngày 1/4/2015), tàu thứ hai vào tài khóa 2016.

Theo đánh giá sơ bộ, để đóng 1 tàu trang bị hệ thống Aegis sẽ mất gần 5 năm, nhưng tiến độ này có thể rút ngắn.

Chương trình hiện đại hóa Hải quân Phòng vệ Nhật Bản trù tính tăng số lượng tàu khu trục Aegis từ 6 chiếc hiện nay lên 8 chiếc vào tài khóa 2020. Các tàu khu trục mới sẽ được lắp biến thể mới nhất của hệ thống Aegis.

Các tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis của Nhật Bản hiện gồm 4 tàu lớp Kongo và 2 tàu lớp Atago. Chúng được trang bị các tên lửa đánh chặn Standart SM-2 và SM-3. Hiện nay, Nhật Bản đang hiện đại hóa các tàu khu trục lớp Atago; dự kiến chúng sẽ trở lại hạm đội Nhật vào năm 2018.

Nguồn: The Japan Times, Lenta, 24.7.2014.

Print Print E-mail Print