Vietnamdefence.com

 

Ba Lan sẵn sàng giúp Ukraine xe tăng tàng hình PL-01

VietnamDefence - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomas Semonyak tuyên bố rằng, Ba Lan sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí, trong đó có xe tăng tàng hình bí mật PL-01 mà họ dự định sản xuất vào năm 2018.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomas Semonyak tuyên bố rằng, Ba Lan sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí, trong đó có xe tăng tàng hình bí mật PL-01 mà họ dự định sản xuất vào năm 2018.

Tuyên bố của ông Semonyak có vẻ rất đáng ngạc nhiên. Điều mọi người biết là xe tăng này sẽ không thể đi vào sản xuất trước năm 2018. Hiện tại, nó vẫn ở giai đoạn thiết kế và mới chỉ có một mẫu chế thử PL-01 vốn đang tham gia triển lãm, trưng bày.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh rằng, ông không muốn thảo luận các vấn đề vũ khí một cách công khai. Việc không có thông tin chi tiết trên báo chí về việc cung cấp vũ khí Ba Lan là nhằm không để đối phương sử dụng trong cu

Nguồn: Princeps, Rykov, 13.10.2014.

Print Print E-mail Print