Vietnamdefence.com

 

Trung Quốc tập đánh Su của Việt Nam?

VietnamDefence - Su-30MKK Trung Quốc có lớp sơn mô phỏng tiêm kích Sukhoi của Việt Nam.

Trên diễn đàn của cổng thông tin quân sự Trung Quốc China Defense có đăng tải các bức ảnh một tiêm kích Su-30MKK của không quân hải quân Trung Quốc mang lớp sơn khác thường.
Các bình luận cho rằng, lớp sơn kiểu này cho thấy máy bay này thuộc về một phi đội mô phỏng máy bay địch mà cụ thể là của Không quân Việt Nam.

Nguồn: MP, 10.10.2014.

Print Print E-mail Print