Vietnamdefence.com

 

6 đại học Anh đào tạo gián điệp mạng

VietnamDefence - Trung tâm Thông tin liên lạc chính phủ Anh GCHQ, một trong các cơ quan tình báo điện tử lớn nhất thế giới, đã cấp phép cho 6 trường đại học đào tạo các chuyên gia về tình báo không gian mạng.

Giấy phép cho phép đào tạo chuyên gia trog lĩnh vực phòng thủ mạng và bảo mật dữ liệu. Trong danh sách các cơ sở đào tạo được cấp phép có: Đại học Oxford, Đại học Lancaster, Đại học London và Đại học Edinburgh. Nhận được giấy phép ban đầu là Đại học Cranfield và Surrey.

Sự hợp tác này giữa GCHQ với các trường đại học là một bộ phận của chiến lược an ninh mạng của Anh công bố năm 2011. Trong đó có nói rằng, cách tiếp cận mới đối với đào tạo chuyên gia sẽ giúp đấu tranh chống lại các hacker và tội phạm trực tuyến.

Bộ trưởng Văn phòng chính phủ Francis Maude tuyên bố rằng, an ninh mạng đã trở thành bộ phận trọng yếu nhất trong kế hoạch của chính phủ đối với kinh tế Anh. Các khóa học đặc biệt tại các trường đại học sẽ giúp biển Anh quốc trở thành “một trong những nơi an toàn nhất cho kinh doanh Internet”.

Trước đó, BBC đưa tin, theo tính toán của chính quyền Anh, nước này cần gần 200.000 chuyên gia an ninh mạng. Việc bắt đầu đào tạo các chuyê gia này đã được lên kế hoạch vào mùa thu này.

Các chuyên gia an ninh mạng cần không chỉ cho các cơ quan đặc vụ mà cả cho cảnh sát và nhiều công ty tư nhân. Nhu cầu đối với các nhân viên này lớn đến nỗi chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sau nhiều năm nữa.

Chủ đề gián điệp mạng đã lọt vào trung tâm chú ý của công luận do những tố giác của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Anh ta đã gây sốc công luận thế giới bằng cách đăng tải các tài liệu cho thấy NSA Mỹ đã tiến hành theo dõi rộng lớn đối với hàng triệu người ở nhiều nước, kể cả nguyên thủ quốc gia 35 nước.

Nguồn: BBC, RT, VZ, 3.8.2014.

Print Print E-mail Print