Vietnamdefence.com

 

Tình báo điện tử Mỹ: Chặn thu - Dùng mặt trăng làm anten do thám (2)

VietnamDefence - Trong số tất cả các chiến dịch chặn thu mà NSA từng tiến hành hoặc dự định tiến hành, có lẽ có ấn tượng nhất là dự án xây dựng một trạm chặn thu ở một vùng của bang Virginia.

Vùng này hấp dẫn ở chỗ nó ở xa các vùng đông dân của Mỹ. Theo luật thông qua ở Mỹ năm 1956, tại vùng này đã thiết lập vùng im lặng vô tuyến rộng 600 kilômet vuông. Điều đó đã cho phép các chuyên gia NSA xúc tiến một dự án quy mô lớn nhằm biến mặt trăng thành thiết bị tiếp phát các tin tức thu được từ các kênh thông tin liên lạc của Liên Xô mà tín hiệu bị phản xạ từ bề mặt của mặt trăng.

Năm 1959, NSA đã chi 18 triệu USD để xây dựng trạm chặn thu ở Virginia, nhưng đến năm 1961, việc xây dựng vẫn không tiến triển mấy. NSA đã đề nghị quốc hội Mỹ bổ sung kinh phí. Quốc hội Mỹ đã chấp thuận đề nghị này, nhưng quy định giới hạn tổng kinh phí là 135 triệu USD. Mấy tháng sau, thực tế đòi hỏi phải có thêm 65 triệu USD để hoàn tất xây dựng. Điều đó đã làm tràn cốc nước kiên nhẫn của giới quân sự.

Năm 1962, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký “án tử hình” đối với dự án và năm 1969 tất cả những gì người ta kịp xây dựng cho NSA ở Virginia được chuyển giao cho Hải quân Mỹ.

Cuối thập niên 1970, một số quan chức cao cấp của NSA, trong đó có chỉ huy nhóm “G” của đơn vị “sản xuất”, đã thăm vùng này.

Mối quan tâm của nhóm “G” là dễ hiểu nếu biết rằng, chỉ cách địa điểm này vẻn vẹn 100 kilômet là trung tâm liên lạc vệ tinh thương mại quốc tế mà đi qua đó có hơn 1/2 toàn bộ số điện tín do người Mỹ truyền đi bằng vệ tinh.

Print Print E-mail Print