Vietnamdefence.com

 

Quân đội Nga chuẩn bị đối phó cách mạng màu

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Nga sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của cách mạng màu đối với xã hội.

Sergei Shoigu (Kommersant)
Bộ Quốc phòng Nga dự định đặt hàng một công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề xã hội và cách mạng màu để không cho phép lặp lại các sự kiện năm 1991 và 1993, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

“Ai đó nói quân đội phải đứng sang một bên [các sự kiện đó] và không tham gia vào  các quá trình chính trị, ai đó nói - phải trái lại. Chúng tôi sẽ đặt hàng nghiên cứu đó, các nhiệm vụ đó sẽ được đưa ra”, ông Shoigu nói.

Ông Shoigu cho rằng, không thể để xảy ra “tình huống sụp đổ năm 1991 và 1993” và nay tất cả đều thấy đủ loại cách mạng màu sắc khi ông nhắc đến “mùa xuân Arab” và Serbia.

“Chúng ta cần phải hiểu làm thế nào để ngăn chặn điều đó và giáo dục thế nào giới trẻ của chúng ta để họ đi đúng hướng bảo đảm chuyển động bình an vũ bão sắp tới của đất nước chúng ta”, ông Shoigu kết luận.

Tháng 5/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã phát biểu chỉ trích gay gắt các cuộc cách mạng màu. Theo ông Shoigu, dưới khẩu hiệu củng cố dân chủ đang diễn ra sự áp đặt các giá trị xa lạ, ngoại lai. Những vấn đề kinh tế-xã hội riêng lẻ đang bị lợi dụng để thay đổi các chính phủ có định hướng quốc gia-dân tộc bằng các chế độ bị giật dây từ nước ngoài, cho phép các ông chủ bảo trợ ngoại quốc được tiếp cận tự do đến các tài nguyên, nguồn lực của đất nước.

Nguồn: Lenta, 19.6.2015.

Print Print E-mail Print