Vietnamdefence.com

 

Máy bay không người lái học không chiến

VietnamDefence - Tập đoàn công nghiệp quốc tế Thales đang bắt tay vào chế tạo các máy bay không người lái (UAV) có khả năng tác chiến chống các UAV khác.

Theo Flightglobal, các UAV này sẽ theo dõi các UAV do thám bằng các sensor quang, radar và âm thanh. Sau khi phát hiện được UAV đối phương, nó có thể bị vô hiệu hóa.

Các chi tiết công nghệ của các UAV bảo vệ này chưa được tiết lộ. Trong tương lai, dự định sử dụng các UAV mới để bảo vệ các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.

Tháng 5/2015, Thales đã thông báo về sự sẵn sàng của một hệ thống tương tự, có khả năng ngăn chặn UAV khác ở cự ly 8 km. Về lý thuyết, UAV này có thể dùng để bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn.

Nguồn: Flightglobal, rg, 10.6.2015.

Print Print E-mail Print