Vietnamdefence.com

 

Nga có thêm 2 trung đoàn S-400

VietnamDefence - Viện thiết kế Alamaz-Antei ngày 26/12/2013 tại trường thử Kapustin Yar đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga 2 bộ trang bị cấp trung đoàn tên lửa phòng không S-400.

S-400 (GSKB Almaz-Antei)
Như vậy, kế hoạch chuyển giao S-400 trong năm 2013 đã hoàn thành. Trước khi bàn giao, số trang bị này đã được thử nghiệm cẩn thận.

Tháng 9/2013, Tổng giám đốc GSKB Almaz-Antei, ông Vitaly Neskorodov đã tuyên bố rằng, từ năm 2014, họ sẽ bàn giao cho quân đội Nga 2-3 trung đoàn S-400/năm.

Chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020 dự tính mua sắm 28 trung đoàn S-400. Nếu tính cả 2 trung đoàn vừa nhận, quân đội Nga hiện có 7 trung đoàn S-400.

Hiện chưa rõ vị trí triển khai 2 trung đoàn S-400 mới. 5 trung đoàn S-400 đầu tiên đã được thành lập ở ngoại ô Moskva, Hạm đội Baltic, Hạm đội Thái Bình Dương và Quân khu miền Nam. Mỗi trung đoàn được biến chế 2 tiểu đoàn S-400 x 8 bệ phóng. Từ năm 2013, S-400 được chuyển giao cho quân đội trọn bộ, chứ không lẻ tẻ từng thành phần như trước đây.

Nguồn: Interfax, Lenta, 26.12.2013.

Print Print E-mail Print