Vietnamdefence.com

 

Tình báo điện tử Liên Xô/Nga: Sự khởi đầu - Tình báo điện tử của bạch vệ (2)

VietnamDefence - Trong những năm đầu tồn tại của mình, Nhà nước Xô-viết chỉ có các phương tiện kỹ thuật và cán bộ chuyên môn còn lại từ ngành tình báo vô tuyến điện tử sa hoàng.

Mà số còn lại cho những người bôn-sê-vic này cũng cực kỳ ít ỏi vì nhiều trạm chặn thu, cơ sở vật chất, cùng nhân sự của chúng đã nằm hoàn toàn hoặc một phần trong tay bọn bạch vệ. Trong bối cảnh cuộc nội chiến đã mở màn lúc đó thì trên thực tế, nước Nga Xô-viết không thể giành sự chú ý cần thiết cho việc thành lập các cơ quan tình báo vô tuyến điện tử của mình.

Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi hoạt động mã thám điện tín ngoại giao nước ngoài của nước Nga Xô-viết ở tình trạng rất tồi tệ, trong Hồng Quân cũng hoàn toàn không có lấy một cơ quan mã thám có tổ chức nào.

Khác với những người bôn-sê-vic, bọn bạch vệ đã sử dụng rất tích cực và khá hiệu quả tình báo vô tuyến điện tử. Nhiều khi chỉ tình báo vô tuyến điện tử mới cung cấp được cho bộ chỉ huy quân bạch vệ những tin tức tin cậy về tình hình ở các vùng của nước Nga. Chẳng hạn như bức điện mà Đô đốc Kolchak, thủ lĩnh bạch vệ đã giành được chính quyền ở Siberia, Ural và Viễn Đông năm 1918, gửi cho sứ giả của Nga ở Hy Lạp ngày 5 tháng 4 năm 1919. Trong đó nói rằng: "Từ lâu chúng tôi không được tin của ông về tình hình miền Nam nước Nga. Những tin tức mới nhất có liên quan đến giữa tháng 2. Nguồn tin duy nhất của chúng tôi là các đài vô tuyến điện của bọn bôn-sê-vic".

Bọn bạch vệ trước hết rất quan tâm đến các thông tin tình báo vô tuyến điện tử mang tính chính trị. Chúng cần mẫn thu thập chi tiết và sử dụng các thông tin đó để đưa ra các quyết định phù hợp. Chúng cũng thường dựa vào các thông tin này để viết các báo cáo phân tích và tổng hợp. Tình báo vô tuyến điện tử của bạch vệ theo dõi rất sát sao các điện tín ngoại giao. Nhờ thế, chúng dã chặn thu và giải mã được các bức điện liên quan đến việc đàm phán ký kết hiệp ước đình chiến Brest đang được Nhà nước Xô-viết và các đoàn đàm phán Liên Xô tích cực tiến hành.

Nhờ chặn thu vô tuyến, bọn cầm đầu bạch vệ đã kiểm soát được các chiến dịch mà Hồng Quân dự định tiến hành ở các mặt trận phía Đông và Turkestan, theo dõi được hoạt động liên lạc của bộ chỉ huy các mặt trận này với Moskva.

Print Print E-mail Print