Vietnamdefence.com

 

Các 'tổ chức xã hội dân sự' Nga ăn tiền của CIA (continue)

VietnamDefence - Danh sách các tổ chức xã hội dân sự Nga nhận tiền của CIA cho thấy bản chất của ‘đạo quân thứ năm” trá hình này ở Nga, cũng như ở các nước mà Mỹ đang mưu toan "dân chủ hóa" bằng cách mạng màu.

Để góp phần làm sáng tỏ bản chất của các tổ chức chống đối tay sai ngoại bang mượn danh “tổ chức xã hội dân sự”, xin nêu ra đây danh sách các tổ chức xã hội dân sự Nga trong năm 2009 đã nhận tiền tài trợ của Quỹ Quốc gia vì dân chủ (NED - Nаtional Endowment for Democracy, Mỹ) vốn do Cục Tình báo trung ương Mỹ thành lập.

Danh sách các tổ chức Nga nhận tiền tài trợ từ NED năm 2009 được liệt kê theo báo cáo của chính quỹ này. Dấu sao dùng để chỉ các tổ chức, ngoài tiền tài trợ của NED, còn nhận thêm tiền từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Số tiền tài trợ tính bằng đô la Mỹ (USD).

Phong trào xã hội toàn Nga “Vì nhân quyền” (ZPCh) - 75.000*

Để cải thiện điều kiện sinh hoạt của tù nhân trong các nhà tù, trại cải tạo ở Nga. ZPCh sẽ theo dõi những vi phạm các quyền của tù nhân, thu hút sự chú ý của xã hội và nỗ lực làm giảm số lượng những vi phạm đó, cũng như đưa ra tòa án công luận những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. ZPCh cũng sẽ theo dõi và thông báo về các trường hợp tra tấn và giết người từ phía các cơ quan chấp pháp Nga, nhất là ở khu vực Bắc Kavkaz.

Trung tâm Đoàn kết lao động quốc tế Mỹ (American Center for International Labor Solidarity - Solidarity Center) - tổ chức của Mỹ được thành lập đồng thời với NED) - 300.002

Hỗ trợ hoạt động huấn luyện (training) và pháp lý của các công đoàn, qua đó tăng cường quyền tự do của các hội. Trung tâm Đoàn kết (Solidarity Center) sẽ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các công đoàn ở cấp khu vực và cung cấp các khóa huấn luyện kiến thức cơ bản về công đoàn, tiến hành đàm phán tập thể, y tế và an toàn, cũng như luật lao động. Trung tâm sẽ giúp đỡ các công đoàn Nga củng cố quan hệ với các hội đoàn nghề nghiệp nước ngoài và mở rộng nguyên tắc mạng lưới tổ chức của công nhân.

Hiệp hội các tập hợp xã hội “Liên minh các ủy ban các bà mẹ binh sĩ Nga” - 60,000*

Để tiếp tục bảo vệ các quyền hợp pháp của binh sĩ Nga. Tổ chức cung cấp sự hỗ trợ tư pháp và giáo dục cho các nạn nhân của nạn bạo hành và thô bạo trong các đơn vị quân đội. Họ cũng theo dõi các xung đột tư pháp giữa quân nhân và các tổ chức dân sự trong quá trình điều tra các vụ việc như vậy.

Tổ chức phi chính phủ độc lập “Trung tâm vì các quyền xã hội và lao động” - 55.861*

Để lập ra, thúc đẩy và xúc tiến cổng Internet tương tác http://www.trudprava.ru để thông tin cho người lao động về các quyền của họ, các kỹ năng cần để bảo vệ họ và các vấn đề liên quan đến việc này. Site này sẽ là nguồn thông tin độc lập và khách quan cho người lao động để đưa ra các quyết định có căn cứ và cải thiện điều kiện lao động.

Tổ chức phi chính phủ độc lập “Khu tưởng niệm ký ức lịch sử về đàn áp chính trị Perm-36 - 49.735*

Để hỗ trợ bảo tàng về đàn áp chính trị ở Liên Xô của tổ chức này. Ngoài ra, tiền của Quỹ sẽ được sử dụng để tiến hành hàng loạt các seminar dành cho giáo viên từ các tỉnh láng giềng và chuẩn bị các tài liệu lịch sử và giáo án điện tử.

Tổ chức phi chính phủ độc lập “Cơ quan thông tin xã hội” - 67.000*

Lập các liên minh các tổ chức NGO ở các tỉnh của Ngaв và củng cố quan hệ giữa các liên minh cấp khu vực và các liên minh, hội và mạng lưới NGO chuyên biệt ở 3 tỉnh lựa chọn của Nga. Để yểm trợ các NGO và hiệp hội địa phương, 3 khoản tài trợ nhỏ sẽ được phân phối giữa các dự án từ 3 tỉnh để củng cố quan hệ và tăng cường lòng tin đối với hoạt động NGO.

Tổ chức phi chính phủ độc lập “Cơ quan thông tin xã hội” - 65.671*

Để thu thập và phân tích thông tin về hoạt động của các NGO Nga. Sẽ thành lập mạng lưới văn phòng ở 24 tỉnh lỵ, thông tin này sẽ được tổng hợp ở văn phòng tại Moskva, đăng lên website và gửi qua thư điện tử.

(Còn tiếp)

Nguồn: TW, 28.10.2011.

Print Print E-mail Print