Vietnamdefence.com

 

Tình báo điện tử Anh: Bí mật - Những thắng lợi bị chối bỏ (8)

VietnamDefence - Để khái quát những điều vừa nêu về các nỗ lực của người Anh trong lĩnh vực tình báo vô tuyến điện tử, có thể nêu ra một số nguyên nhân chính giúp họ thành công trong hoạt động mã thám chống người Đức thời chiến tranh thế giới thứ II.

Một là trong quá trình chiến tranh thế giới thứ II, người Đức chủ yếu dùng một loại máy mã duy nhất là Enigma. Điều đó có nghĩa là người Anh có thể tập trung nỗ lực của mình trên một hướng chính.

Ngoài ra, nhờ đó các chuyên gia mã thám Anh có được một số lượng rất lớn điện tín mật mã của đối phương, điều đó hiển nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho họ giải phá Enigma.

Hai là người Anh đã biết được sơ đồ máy mã Enigma. Máy mã này được bán tự do vào cuối thập niên 1920. Và mặc dù sau này nó được cải tiến nhiều lần nhằm tăng độ vững chắc, cũng như mặc dù các cơ quan nhà nước và quân đội khác nhau của Đức được trang bị các kiểu máy Enigma khác nhau, người Anh vẫn luôn kịp kịp thời hình dung được sơ đồ của tất cả các kiểu của máy mã này, cũng như các quy trình lập khoá mã cho máy mã Enigma.

Ba là theo sự cẩu thả hoặc thiếu cẩn thận của mình, người Đức thường tiếp tay để các chuyên gia mã thám Anh giải quyết thành công nhiệm vụ đặt ra cho họ.

Bốn là người Anh đã thu hút được những người tài giỏi và có trình độ cao nhất vào làm việc cho tình báo vô tuyến điện tử và nước Anh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cần thiết để đào tạo chuyên môn cho họ. Đồng thời, các cán bộ có tay nghề cao lại không bị phân tán ở nhiều cơ quan ban ngành mà tập trung ở một nơi - trung tâm mã thám ở Bletchley Park.

Năm là để tự động hoá và tăng tốc độ giải mã, người Anh đã tích cực áp dụng các thiết bị cơ điện với những bộ phận điện tử cho phép nâng cao đáng kể tốc độ dò chọn tự động khoá mã Enigma.

Và cuối cùng, yếu tố cuối cùng: đơn giản là người Anh đã rất may mắn. Có thể nối dài nhiều hơn nữa danh sách những quà tặng của số phận mà thiếu chúng thì thành tựu của người Anh trong lĩnh vực tình báo vô tuyến điện tử không thể ấn tượng đến như vậy.

Print Print E-mail Print