Vietnamdefence.com

 

Ai có quyền bất khả xâm phạm ở Nga?

VietnamDefence - Những quan chức Nga mà khi truy cứu trách nhiệm phải áp dụng quy trình đặc biệt.

1 - Tổng thống và cựu tổng thống; 2 - Các đại biểu Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia; 3 - Các ứng cử viên cho các vị trí tổng thống, đại biểu Duma Quốc gia, đại biểu cơ quan lập pháp chủ thể liên bang; 4 - Các công tố viên và điều tra viên, luật sư; 5 - Đại diện toàn quyền về nhân quyền ở Liên bang Nga; 6 - Các thẩm phán Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao, Tòa án Trọng tài Tối cao; Tòa án quân sự quân khu, các thẩm phán liên bang và quốc tế; 7 - Các đại biểu hoặc các chức vụ dân cử của các cơ quan chính quyền tự quản địa phương; 8 - Chủ tịch, các phó chủ tịch và kiểm toán viên của Kiểm toán Liên bang; 9 - Các nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang FSB và Cục Cảnh vệ Liên bang FSO; 10 - Những người có quyền bất khả xâm phạm (miễn trừ) ngoại giao.


  • Nguồn: Theo VZ.

Print Print E-mail Print