Vietnamdefence.com

 

Lĩnh Mỹ muốn đi găng tay sử dụng máy tính bảng

VietnamDefence - Lục quân Mỹ đang tích cực trang bị smartphone và các thiết bị di động trên nền tảng Android.

Tuy vậy, việc sử dụng các thiết bị tiện ích này gặp khó khăn nghiêm trọng mới. Đó là tay đeo găng hầu như không thể sử dụng được màn hình cảm ứng.

Lầu Năm góc đưa ra yêu cầu mới phát triển “màn hình cảm ứng khối, tương thích với găng tay chiến đấu”.

Màn hình mới phải bảo đảm độ chính xác cao về vị trí bấm, kể cả khi người lính hay phi công đeo găng dày chịu lửa.

Sự phức tạp kỹ thuật của loại màn hình này còn gia tăng vì smartphone hay máy tính bảng khi đó lại phải nằm trong vỏ bảo vệ. Nếu có thể chế tạo được màn hình cảm ứng đó, có lẽ nó sẽ được phổ biến trên thị trường thương mại.

Hiện nay, Lục quân Mỹ đang tích cực giải quyết vấn đề trang bị cho binh sĩ các thiết bị đơn giản và rẻ tiền sử dụng hệ điều hành Android. Họ định kỳ thực hiện các đợt mua sắm smartphone, phát triển các ứng dụng quân sự mới, nhưng chưa rõ khi nào mỗi người lính sẽ sử dụng smartphone chạy Android như một thành phần quân dụng tiêu chuẩn. Những khó khăn có thể là việc sử dụng màn hình cảm ứng khi đi găng tay, trong khi việc cởi găng và đeo găng trong điều kiện chiến đấu là khó khăn.

Trong quân đội Mỹ, tính bảo thủ cũng khá mạnh khi người ta chỉ muốn trang bị cho binh sĩ các thiết bị tiêu chuẩn hóa, được thử nghiệm cẩn thận và mua sắm với giá sỉ ưu đãi.

Hiện nay, lính Mỹ ở Iraq và Afghanistan đang sử dụng rất nhiều loại smartphone và máy tính bảng nên không hiểu bằng cách nào người ta có thể đưa cả đống những thiết bị hữu ích này vào một trật tự nhất định.

Nguồn: RND, 29.5.12.

Print Print E-mail Print