Vietnamdefence.com

 

Mỹ sản xuất RPG-7

VietnamDefence - Công ty Airtronic USA thông báo đã ký với hãng Chemring Ordnance Inc. (COR) ở Perry, bang Florida về việc phát triển và tiêu thụ súng rocket chống tăng RPG-7 do Mỹ sản xuất.


Việc phát triển và thử nghiệm sẽ bắt đầu lập tức và sẽ được các chuyên gia của cả hai công ty điều phối. Mục đích của hợp đồng là đẩy nhanh việc tài trợ cho dự án của cả hai công ty và bắt tay vào sản xuất vào quý I năm 2016.

“Chúng tôi rất mừng sẽ được cùng nhau làm việc với công ty Chemring Ordnance. Kinh nghiệm, cơ sở sản xuất và hiểu biết của họ về đạn 40 mm là vô song và sẽ bổ sung các năng lực của bản thân AirTronic. Hợp đồng này tạo ra một đội và sẽ đưa ra thị trường một súng chống tăng xách tay mà chúng tôi cho là sẽ vượt trội tất cả các mẫu tương tự trên thế giới”, ông Richard Vandiver, Giám đốc điều hành Airtronic USA nói.

Chủ tịch COR, ông Mike Quesenberry nói rằng, “công ty vui mừng hợp tác với Airtronic USA trong việc chế tạo đạn cho súng RPG và cung cấp cho các khách hàng Mỹ đủ bộ vũ khí RPG”.

Việc sản xuất tại Mỹ súng chống tăng 40 USA RPG-7 được trường thử Aberdeen thuộc Bộ Lục quân Mỹ giao cho công ty AirTronic USA vào ngày 4/12/2014. Việc thử nghiệm RPG-7 đã được tiến hành vào tháng 8-11/2014 trong khuôn khổ chương trình Spiral J AEWE (Army Expeditionary Warrior Experiments) của Lục quân Mỹ.


Nguồn: ASDNews, 27.1, MP, 28.1.2015.

Print Print E-mail Print