Vietnamdefence.com

 

Hệ thống tên lửa chống tăng xách tay Mini-Spike

VietnamDefence - Tại triển lãm vũ khí Eurosatory 2012 khai mạc tại Paris, Pháp, công ty Rafael Advanced Defense Systems (Israel) đã giới thiệu hệ thống tên lửa chống tăng xách tay Mini-Spike.

Hệ thống tên lửa xách tay này dùng để tiêu diệt các loại xe thiết giáp và ô tô, cũng như các hỏa điểm và công sự, các vị trí tập trung bộ binh đối phương.

Cơ cấu điều khiển-phóng và tên lửa Mini-Spike

Hệ thống được phát triển theo yêu cầu của quân đội Israel, trang bị cho cấp trung đội, đại đội. Thông tin về Mini-Spike lần đầu tiên được tiết lộ năm 2009 và có lẽ hệ thống cũng được đưa vào trang bị quân đội Israel từ thời gian đó.

Bệ phóng Mini-Spike có trọng lượng 12 kg, trong đó trọng lượng của bản thân tên lửa chống tăng có điều khiển trong ống phóng là 4 kg.

Tên lửa có chiều dài 70 cm và đường kính 75 mm, tầm bắn tối đa đến 1,5 km, tầm bắn tối thiểu 200 m. Tên lửa có thể cài đặt ở chế độ tấn công góc thấp, góc trung bình và góc cao.

Ngoài ra, phần chiến đấu của tên lửa có thể đình hoạt (deactivated) trong khi đang bay khi xạ thủ muốn thực hiện tấn công chính xác với ít tổn thất phụ bằng cách chỉ sử dụng động năng của tên lửa, chứ không dùng động năng và năng lượng của thuốc nổ để tiêu diệt mục tiêu, khi tình huống đòi hỏi giảm độ bộc lộ cho xạ thủ hoặc tránh gây thương vong cho thường dân.

Cơ cấu điều khiển-phóng và tên lửa Mini-Spike

Mini-Spike sử dụng hệ dẫn ảnh hồng ngoại IIR và cáp sợi quang, có thể sử dụng ở chế độ “bắn-quên” lần chế độ điều khiển bằng lệnh.

Khẩu đội gồm 2 người: 1 người mang bệ phóng và 2 quả tên lửa, người thứ hai mang 4 tên lửa.

Nguồn: defence-update.com, bmpd, 4.6.12.

Print Print E-mail Print