Vietnamdefence.com

 
Tags: UAV , Argentine

Argentine phát triển máy bay không người lái mới

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Argentine thông báo, các hãng nội địa sẽ phát triển các máy bay không người lái (UAV) mới để thay thế trong tương lai tất cả các UAV hiện có.

Lipan M3 (Bộ Quốc phòng Argentine)
Họ sẽ không chế tạo các biến thể UAV vũ trang. Các UAV mới sẽ thuộc các dòng tầm ngắn và tầm trung, và sẽ được trang bị nhiều khí tài trinh sát.

Đến nay, đã ký hợp đồng chế tạo UAV với công ty INVAP. Công ty này sẽ phát triển các UAV sử dụng 100% công nghệ nội địa. Hiện chưa rõ các UAV chế tạo theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Argentine sẽ thuộc những loại nào. INVAP còn tham gia vào dự án SARA phát triển 3 loại UAV.

Hiện nay, công ty tập trung chủ yếu vào phát triển UAV Type II có trọng lượng 200 kg, thời gian bay 10-16 giờ, tầm bay 250 km. UAV này sẽ được trang bị các cấu hình camera và sensor khác nhau có tổng trọng lượng 30-40 kg.

UAV Type III sẽ mang một radar và có trọng lượng gần 1 tấn. Type III sẽ có thể mang 180-230 kg tải trọng hữu ích và bay liên tục đến 24 giờ, tầm bay gần 1.000 km. Hiện chưa có thông tin gì về Type I.

Cả 3 loại UAV trên đang được phát triển cho cả quân đội và các cơ quan dân sự Argentine.

Hiện nay, Argentine đang sở hữu một số loại UAV trinh sát nội địa như Lipan M3 và dòng UAV Nostromo. Khi phát triển được các UAV trinh sát mới, Bộ Quốc phòng Argentine dự định xây dựng năng lực quan sát từ trên không ở bất kỳ nơi nào trong nước.


Nguồn: Jane’s, Lenta, 30.7.2014.

Print Print E-mail Print