Vietnamdefence.com

 

Công nghệ biến ‘có’ thành ‘không’

VietnamDefence - Hải quân Mỹ sẽ giới thiệu công nghệ cải hoán trực thăng thành phương tiện bay không người lái.

Hải quân Mỹ sẽ đưa ra công nghệ mới có khả năng biến một trực thăng vận tải thành trực thăng không người lái. Các trực thăng này sẽ có thể tự chọn đường bay, vị trí hạ cánh và cất cánh.

“Đây thực sự là một công nghệ có tính cách mạng <…> Điều mà chúng tôi đang nói đến có liên quan đến các trực thăng có kích thước đầy đủ, chủng tôi đã thử nó, chúng tôi đang nói đến việc chở hàng nặng 5 ngàn bảng (gần 2,3 tấn)”, Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ Matthew Klunder nói.

Công nghệ mới do các công ty Lockheed Martin Corp. và Aurora Flight Sciences hợp tác phát triển cho các trực thăng cỡ lớn của Hải quân Mỹ.

Dự đoán, nhờ chương trình, trực thăng sẽ có thể tự chọn điểm cất và hạ cánh, thay đổi đường bay tùy thuộc vào điều kiện trên mặt đất. Nhờ hệ thống này, Hải quân Mỹ sẽ dễ đưa nhiều tấn hàng đến các căn cứ xa xôi.

“Liên quan đến các dự án sáng tạo, tôi không thể nêu được một dự án khác nào quan trọng hơn đối với Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) hiện nay, hay dự án có thể đem lại những hy vọng lớn đến thế”, đại diện USMC, vị phó của Klunder, Thiếu tướng Kevin Killea nói.

Chương trình mới đã được thử nghiệm tại căn cứ hải quân ở Quantico. Những người tham gia thử nghiệm đã chỉ cần nửa giờ để bằng một ứng dụng đặc biệt và một máy tính bảng khởi động quá trình tự cài đặt các trực thăng.

Hệ thống mới hiện còn chưa được hoàn thiện, nhưng các đại diện Hải quân Mỹ hy vọng rằng, họ sẽ có thể sử dụng nó trong năm nay. Chi phí để tiến hành chương trình mới trong 5 năm dự kiến là 100 triệu USD.


Nguồn: Wall Street Journal, VZ, 7.4.2014.

Print Print E-mail Print