Vietnamdefence.com

 

Ukraine thành lập Vệ binh quốc gia

VietnamDefence - Quốc hội Ukraine thông qua luật về việc thành lập Vệ binh quốc gia.

>>Trận chiến giành Ukraine

Vệ binh quốc gia sẽ có quân số 60.000 người, Tư lệnh sẽ do Rada Tối cao phê chuẩn, thực hiện các nhiệm vụ như bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì trật tự dân sự trong nước.

Quốc hội Ukraine ngày 13/3/2014 đã thông qua luật về việc thành lập Vệ binh quốc gia với 262 phiếu thuận, trong khi số phiếu tối thiểu cần thiết là 226. Radar Tối cao Ukraine thực tế đã tái lập Vệ binh quốc gia từng tồn tại ở nước này từ năm 1991-2000. Vệ binh quốc gia sẽ được thành lập trên cơ sở bộ đội nội vụ thuộc Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Rada Tối cao, quyền tổng thống Aleksandr Turchynov cho biết, quân số của Vệ binh quốc gia là đến 60.000 người, khi cần tăng quân số thì quốc hội phải có các quyết định tương ứng.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo, biên chế Vệ binh quốc gia sẽ gồm 20.000 người, Tư lệnh do Radar thông qua bổ nhiệm. Tham gia lực lượng này sẽ là các đơn vị bộ đội nội vụ trung thành với chế độ mới và các đơn vị tự vệ Euromaidan.

Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine hôm 11/3 đã thông qua quyết định thành lập Vệ binh quốc gia vì không hài lòng với trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine và tinh thần yếu kém của binh sĩ. Chính phủ mới của Ukraine cần một cơ quan sức mạnh trung thành, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ vũ lực.

>>Trận chiến giành Ukraine

Nguồn: Rosinform, 13.3.2014

Print Print E-mail Print