Vietnamdefence.com

 

Ai Cập mua tàu chiến Pháp

VietnamDefence - Hải quân Ai Cập dự định mua sắm các corvette lớp Gowind của Pháp trị giá đến 1 tỷ euro.


Bộ tư lệnh Hải quân Ai Cập dự định ký với công ty Pháp DCNS hợp đồng cung cấp 4 corvette lớp Gowind. Hợp đồng này sẽ được ký trong thời gian tới và sẽ có điều khoản phụ đóng thêm 2 tàu lớp này.

Các corvette dành cho Hải quân Ai Cập sẽ được đóng theo biến thể chiến đấu Gowind Combat. Chương trình mua sắm này trị giá ước 1 tỷ euro. Dự định, tàu đầu tiên sẽ được DCNS đóng tại Pháp, 3 tàu còn lại sẽ lắp ráp ở Ai Cập. Các corvette sẽ có lượng giãn nước 2.400 tấn và trang bị hệ thống tên lửa chống hạm MBDA Exocet (chắc là MM40 Block 3) và hệ thống tên lửa phòng không MBDA VL MICA.

Nếu DCNS ký được hợp đồng với Ai Cập thì đây sẽ là thành công thứ hai của Gowind trên thị trường thế giới sau hợp đồng năm 2011 đóng 6 tàu Gowind cho hải quân Malaysia.

Trước đó, các corvette Gowind thuộc biến thể này đã được Hải quân Malaysia lựa chọn đặt mua, chiếc đầu tiên trong 6 chiếc sẽ chuyển giao vào năm 2020.

DCNS với thiết kế cải tiến Gowind đã phải cạnh tranh tại Ai Cập với công ty Đức TKMS với thiết kế Meko A-200, và công ty Hà Lan DSNS với corvette Sigma.

Tàu tuần tra P 725 L'Adroit (biến thể Gowind Patrol) là mẫu trình diễn chế thử của lớp Gowind do DCNS tự bỏ tiền ra đóng và cho Hải quân Pháp thuê, tháng 7/2013 (globalmilitaryreview.blogspot.ru)

Gowind Combat dành cho Hải quân Malaysia có lượng giãn nước gần với một frigate, với chiều dài gần 111 m, lượng giãn nước 3.000 tấn.

Gowind Combat được trang bị hệ thống chỉ huy chiến đấu SETIS, có tính năng chiến đấu gần với một một frigate hạng nhẹ và có thể tác chiến chống các mục tiêu trên không, mặt nước và dưới mặt nước.

Tàu có hiệu quả tác chiến cao còn nhờ có bề mặt tán xạ hiệu dụng và tín hiệu âm thanh nhỏ.

Nguồn:

La Tribune, 5.3, Armstrade, 7.3, Bmpd, 8.3.2014.

Print Print E-mail Print