Vietnamdefence.com

 

Trực thăng tiến công Trung Quốc WZ-10 lao xuống ruộng

VietnamDefence - Trên mạng Internet mới đăng tải hình ảnh của trực thăng tiến công Trung Quốc WZ-10 bị rơi ngày 4/3 ở tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn: Bmpd, 6.3.2014.

Print Print E-mail Print