Vietnamdefence.com

 

Bình quyền trong doanh trại: Lính nam nữ… ngủ cùng nhau

VietnamDefence - Trong các doanh trại của Lục quân Nauy, đàn ông nay ngủ cùng phụ nữ.


Với mục đích loại bỏ hoàn toàn những khác biệt về giới, trong Lục quân Nauy đã xây dựng các “doanh trại lưỡng giới”. Theo Time, việc sống chung của đàn ông và phụ nữ đã giảm xuống đến 0% các lạm dụng tình dục trong quân đội.
Các “doanh trại lưỡng giới” (Unisex-barracks) của Lục quân trong đó sống 4 đàn ông và 2 phụ nữ đã được thử nghiệm vào đầu năm ở miền bắc Nauy, và kinh nghiệm đã vượt quá mọi mong đợi.  “Kinh nghiệm đó đã cho phép các cô gái của chúng ta trở thành những đàn ông thực sự”, Ulla-Britt Lilleas, đồng tác giả của báo cáo “The Vanguard, Rear Guard and Battlefield of Equality” vốn tạo ra sự khởi đầu cho chương trình mới.
“Chúng tôi đã trở thành một đội (tập thể) thống nhất cực nhanh. Sống chung là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đi đến sự tin tưởng lẫn nhau”, một phụ nữ tham gia thử nghiệm tâm sự.
Trong quân đội Nauy, người ta phục vụ theo hợp đồng, nhưng lục quân tuyển quân trên cơ sở hoàn toàn nghĩa vụ. Người ta cũng có phương án phục vụ thay thế, nhưng thường chỉ có 4% tân binh chọn nó. Cần lưu ý rằng, Nauy là nước đầu tiên trong NATO áp dụng chế độ nghĩa vũ quân sự bắt buộc cho cả đàn ông và phụ nữ.
Quân đội Nauy gồm lực lượng thường trực và Heimevernet - lực lượng dự bị động viên. Lực lượng này gồm những người đã trải qua quân ngũ, để sẵn ở nhà vũ khí, quân phục và toàn bộ quân tư trang đi trận. Vì thế, trong thời bình, quân đội Nauy chỉ có 29.400 người, còn thời chiến là hơn 300.000.
Hiện nay, xét về mức chi phí quân sự trên đầu người, Nauy đứng thứ nhất trong các nước NATO ở châu Âu là 455 USD. Chi nhiều nhất chỉ có Mỹ với 850 USD.
Đồng thời, quân đội Nauy là một trong những quân đội có đời sống tự do nhất xét từ góc độ mức độ nghiêm khắc của điều lệnh. Chẳng hạn, binh lính Nauy bất kể thuộc giới nào đều có thể để tóc dài, quan trọng là phải buộc tết thành đuôi hay bím. Các nhà ăn quân đội Nauy có cả thực đơn cho người ăn chay.

Nguồn: Time, Krasfun, Vooruzhen, 27.3.2014.

Print Print E-mail Print