Vietnamdefence.com

 

Trung Quốc thử nghiệm tàu đốc đổ bộ Type 071 thứ tư

VietnamDefence - Tàu đốc đổ bộ chở trực thăng lớp Type 071 thứ tư Nghi Mông Sơn (Yimeng Shan) của Trung Quốc đã bị chụp ảnh khi đang thử nghiệm.

Tàu đốc đổ bộ chở trực thăng lớp Type 071 thứ tư Yimeng Shan đang được thử nghiệm (sina.com.cn)

Nghi Mông Sơn được hạ thủy vào tháng 1/2015, dự kiến đưa được vào biên chế vào tháng 12/2015. Tàu này cũng như 3 tàu trước đó cùng lớp Type 071 đều do xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua Shipyard ở Thượng Hải của công ty Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, nằm trong liên hiệp Shanghai Shipbuilding Сompany thuộc tổng công ty đóng tàu quốc doanh China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Hiện có tổng cộng 4 tàu lớp Tye 071 đã đóng xong (kể cả tàu Nghi Mông Sơn) và 2 tàu đang đóng tại Hudong-Zhonghua Shipyard. Khi hoàn thành chương trình đóng các tàu rất lớn này với lượng giãn nước gần 20.000 tấn, Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành các chiến dịch đổ bộ ở các vùng xa xôi trên thế giới tương đương trình độ các quốc gia phương Tây hàng đầu (trừ Mỹ) và vượt xa khả năng của không chỉ Hải quân Nga hiện nay mà cả của Hải quân Liên xô trong những năm 1980.

Ba tàu lớp Type 071 đã đóng xong tại căn cứ hạm đội Đông Hải (sina.com.cn)

Các tàu lớp Type 071 được đặt tên các ngọn núi - đó là Côn Lôn Sơn (Kunlun Shan) số hiệu 998, Tĩnh Cương Sơn (Jinggang Shan) số hiệu 999 và Trường Bạch Sơn (Changbai Shan) số hiệu 989. Mỗi tàu chở theo 4 trực thăng vận tải Z-8F và 2 xuồng đổ bộ đệm khí Type 726 đóng theo kiểu xuồng đổ bộ LCAC của Mỹ.

Nguồn: bmpd, 20.9.2015.

Print Print E-mail Print