Vietnamdefence.com

 

Tên lửa chống tăng ММР diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn

VietnamDefence - Hệ thống tên lửa chống tăng tối tân ММР trang bị tên lửa tự dẫn sẽ thay thế các hệ thống tên lửa сhống tăng Milan và Javelin.

Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin (6rb.com)    
Hệ thống tên lửa chống tăng tối tân trang bị cho bộ binh MMP (Missile Moyenne Porte) đã lần đầu tiên được công ty MBDA giới thiệu tại triển lãm vũ khí quốc tế Eurosatory 2014.

Dự kiến, MMP sẽ thay thế các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và Milan có trong biên chế của Lục quân và Lực lượng đặc nhiệm Pháp.

Theo các quan chức MBDA, trong quá trình thiết kế MMP đã sử dụng kinh nghiệm chiến đấu có được trong các cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của Pháp.

Từ năm 2017, МВDА sẽ cung cấp cho quân đội Pháp 400 bệ phóng và 2.850 tên lửa. Các chuyên gia coi MMP là hệ thống vũ khí chống tăng độc đáo có thể sử dụng trong không gian hạn chế.

Tên lửa có thể tự dẫn theo nguyên tắc bắn-quên hoặc theo điều khiển của xạ thủ. Trọng lượng của tên lửa và bệ phóng tương ứng là 15 kg và 11 kg. MMP có thể sử dụng trong biên chế các xe chiến đấu.

Tên lửa của hệ thống có thể dùng để tiêu diệt các hỏa điểm kiên cố, boong-ke, xe chiến đấu trang bị các hệ thống phòng vệ tích cực và thụ động.

Trên tên lửa có lắp đầu tự dẫn hồng ngoại 2 dải tần, không được làm lạnh, cho phép tiêu diệt mục tiêu có nhiệt độ cao hoặc thấp. Ở chế độ điều khiển bằng tay, hình ảnh mục tiêu được truyền từ đầu tự dẫn theo kênh liê lạc cáp quang về cho xạ thủ.

Tên lửa của hệ thống ММР có thể tiêu diệt mục tiêu ở ngoài tầm nhìn thẳng.
Nguồn: Rosinform, 23.6.2014.

Print Print E-mail Print