Vietnamdefence.com

 

Pantsir sắp có tên lửa siêu vượt âm mới

VietnamDefence - Tên lửa siêu vượt âm mới sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1.

Hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1
Tháng 4/2014, đã diễn ra đợt bắn trình diễn tên lửa siêu vượt âm mới dành cho hệ thống tên lửa/pháo phòng không tối tân Pantsir-S1. Giám đốc hãng “Các tổ hợp chính xác cao” Aleksandr Denisov đã thông tin về tiến trình nghiên cứu chế tạo các tên lửa siêu vượt âm mới dành cho các hệ thống tên lửa phòng không.

Hiện nay, hầu như tất cả các loại tên lửa phòng không đều có tốc độ cao gấp 3-4 lần tốc độ âm thanh (tức (3-4M). Các tên lửa mới sẽ có tốc độ 5-7M. Ông Denisov cho biết, tại trường thử Ashuluk đã tiến hành bắn trình diễn tên lửa mới này với kết quả tích cực, những cũng còn những vấn đề cần giải quyết. Trong quá trình bắn đã sử dụng các loại bia mô phỏng vũ khí chính xác cao có tốc độ đạt 1.000 m/s.

Pantsir-S1 (NATO gọi là SA-22 Greyhound) là hệ thống tên lửa/pháo phòng không tự hành trên mặt đất, dùng để bảo vệ trực tiếp các mục tiêu nhỏ quan trọng chống lại các cuộc tấn công của vũ khí đường không tiên tiến, khi cần có thể tấn công mục tiêu bọc giáp nhẹ mặt đất/mặt nước.

Để tiêu diệt mục tiêu, hệ thống có thể sử dụng các tên lửa và pháo tự động 30 mm. Tầm tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa (pháo) là 1.200-20.000 m (200-4.000 m) và độ cao diệt mục tiêu là 10-15.000 m (0-3.000 m). Tốc độ tối đa của mục tiêu đến 1.000 m/s. Thời gian phản ứng của hệ thống 4-6 s, kíp chiến đấu 3 người. Cơ số đạn gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn pháo.

Nguồn: Rosinform, 16.6.2014.

Print Print E-mail Print